• Platforma Szkoleniowa
    Małopolskich Strażaków


    to system wspomagający doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego oparty o technologię E-learningu.

Aktualności

There are no discussion topics yet in this forum